Type A

poznaj czynniki szczęścia

Spokojny umysł, otwarte serce i świadome ciało opisują poczucie szczęścia. Poznaj 10 uniwersalnych czynników szczęścia w dwóch wymiarach: ODCZUWANIA i ZNACZENIA. Twoja świadomość i nasze wsparcie umożliwią Ci efektywne działania na drodze szczęścia.

10 uniwersalnych czynników szczęścia tworzy model, który opiera się na dwóch filarach:

 • Człowiek chce być szczęśliwy (żyje, aby nauczyć się być szczęśliwy)
 • Istnieją uniwersalne czynniki wpływające na szczęście

W modelu zakładamy, że człowiek dąży do szczęścia poprzez dostarczanie sobie przyjemności i szukanie poczucia sensu. Stąd pojawiają się pytania: Jakie warunki muszą być spełnione, aby życie było przyjemne? Co nadaje życiu znaczenie?

Na indywidualne poczucie szczęścia w modelu składają się dwa wymiary:

 1. wymiar ZNACZENIA, definiowany przez 5 czynników: relacje, osiągnięcia, opowieści, transcendencja, zaangażowanie; subiektywna ocena własnych umiejętności w ramach tych pięciu czynników pokazuje indywidualne poczucie ZNACZENIA na osi poziomej od niskiego do wysokiego:
  niskie ZNACZENIE   ————-   wysokie ZNACZENIE
 2. wymiar ODCZUWANIA, definiowany również przez 5 czynników: optymizm, uważność, wdzięczność, przebaczanie, autorelacja; subiektywna ocena własnych umiejętności w ramach tych pięciu czynników pokazuje indywidualne ODCZUWANIE na osi pionowej od niskiego do wysokiego:
  wysokie ODCZUWANIE
  |
  |
  |
  niskie ODCZUWANIE

Nałożenie na siebie tych dwóch osi tworzy dwuwymiarową matrycę. Na prawo od linii pionowej jest wysokie ZNACZENIE, na lewo – niskie; powyżej linii poziomej jest wysokie ODCZUWANIE, poniżej – niskie. Widoczne cztery ćwiartki charakteryzują zupełnie różne doświadczanie życia.

Ustal, w której ćwiartce znajduje się Twoje poczucie szczęścia audyt

 

Czynniki znaczenia

Czynniki znaczenia dotyczą budowania silnych relacji, osiągania ważnych celów i czerpania satysfakcji z osiągnięć. Model uwzględnia pięć elementów niezbędnych do tego, aby człowiek miał większe szanse na poczucie sensu w życiu. Każdy z nich jest elementem większej całości. Warto spojrzeć na nie również oddzielnie, aby uświadomić sobie własne rozumienie tego czynnika i sposób w jaki wpływa on na życie.

Definicja zawarta poniżej jest inspiracją do tych przemyśleń. Ważna jest indywidualna definicja tego czynnika. To ona buduje świadomość i odpowiedzialność za dany czynnik.

 1. Relacje
  Umiejętność wchodzenia i utrzymania silnych i bliskich relacji z innymi opartych na szacunku, zaufaniu i intymności. Poczucie przynależności. Życzliwość, empatia i hojność w stosunku do innych.
 2. Osiągnięcia
  Posiadanie klarownych i ambitnych życiowych celów. Cele te są związane z osobistymi wartościami, uwzględniają pomyślność innych i osobistą życiową satysfakcję. Wytrwałość w dążeniu do realizacji celów i nie poddawanie się w obliczu przeciwności. Świadomość życiowych osiągnięć i satysfakcja z tego.
 3. Opowieści
  Świadomość bycia autorem historii opowiadanych sobie i innym – to opowiadający wybiera znaczenie jakie przypisuje faktom i ustala zakończenia. Opowieści porządkują doświadczenia, budują ich kontekst i tworzą spójny obraz życia. Indywidualne opowieści wzmacniają ich bohatera.
 4. Transcendencja
  Doświadczenia wzniesienia się ponad codzienne życie i połączenia się z czymś wielkim i wspaniałym, co zmienia sposób myślenia (kontakt z naturą lub sztuką, cudowna idea, doświadczenie religijne lub duchowe).
 5. Zaangażowanie
  Dbanie o swoją życiową energię (fizyczną, emocjonalną, mentalną i duchową). Dawanie z siebie zawsze 100% – co nie zawsze oznacza to samo. Równowaga pomiędzy stresem a wypoczynkiem. Systematyczne przesuwanie własnych granic (no pain no gain). Dedykowanie siebie jednej czynności – bez wielozadaniowości.

 

Czynniki odczuwania

Czynniki odczuwania pokazują mocne strony szczęśliwego życia. Skupiają się one wokół naszego stosunku do zdarzeń w życiu, do ludzi i do nas samych. Tworzony przez te czynniki emocjonalny klimat wspiera czynniki znaczenia. Każdy z czynników odczuwania – podobnie jak w przypadku czynników znaczenia – jest elementem większej całości. Warto jednak spojrzeć na nie również oddzielnie, aby zrozumieć swoje indywidualne rozumienie tego czynnika i sposób w jaki wpływa on na nasze życie. Definicja zawarta poniżej jest inspiracją do indywidualnych przemyśleń. Ważna jest indywidualna definicja tego czynnika. To ona buduje świadomość i odpowiedzialność za czynnik.

 1. Optymizm
  Patrzenie na swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość optymistycznie. Świadomość i akceptacja własnych różnych emocji. Umiejętność szybkiego dochodzenia do równowagi.
 2. Uważność
  Nie pozwalanie umysłowi na swobodne wędrówki myśli. Umiejętność skupiania uwagi na jednej aktywności. Powstrzymywanie się od oceniania na rzecz obserwacji.
 3. Wdzięczność
  Świadomość bycia obdarowanym i wyrażanie czci za to, co zostało nam dane. Zauważanie i uznawanie wkładu innych osób bez umniejszania własnej roli. Afirmacja życia w różnych jego przejawach.
 4. Przebaczenie
  Zauważanie własnego udziału w różnych sytuacjach i branie za to odpowiedzialności/proszenie o wybaczenie. Odpuszczanie osobistych urazów. Szukanie sensu zdarzenia wymagającego przebaczenia.
 5. Autorelacja
  Akceptacja siebie takim, jakim się jest. Traktowanie siebie z troską i zrozumieniem, bez oceniania. Postrzeganie własnego doświadczenia jako części ludzkiego doświadczenia. Dbanie o potrzeby ciała (spanie, ćwiczenia fizyczne, jedzenie, oddech).

Przejdź do audytu i ustal swoje poczucie szczęścia wg modelu.

Podstawy modelu:

 • wszechstronne badania nt. poczucia szczęścia człowieka
 • inteligencja emocjonalna
 • psychologia pozytywna
 • docenianie
 • doświadczenie życiowe i coachingowe